Portrétová fotografie

Jsem vývojář, konzultant, analytik
a příznivce přehledného uživatelského rozhraní,
který ví, že každý projekt má svůj cíl. I ten váš.

Pomáhám v růstu firmám i jednotlivcům.

Již více než 10 let.

Vývoj aplikací

Připravím pro vás aplikace a stránky, které vám pomohou uspět.

IT konzultace a analýza

Podělím se s vámi o své zkušenosti, rozhled, analytické myšlení i o povědomí o novinkách na trhu.

Systémová integrace

Navrhnu vhodný způsob efektivního propojení aplikací a informačních systémů.

Reference

Databáze zakázek

Vnitrofiremní webová aplikace společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o., která slouží k evidenci klientů, zakázek, zaměstnanců a související agendy. Aplikace poskytuje i manažerské účetnictví a implementovaný reporting slouží vrchnímu managementu jako jeden z hlavních podkladů pro řízení společnosti.

Aplikace je napsána v jazyce PHP a data jsou uložena v databázi MySQL. Většina dostupných reportů je generována ve formátu Microsoft Excel a Microsoft Word. Poskytován je i samotný provoz aplikace.

Vytížení zaměstnanců

Aplikace využívaná zaměstnanci společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. k plánování času na jednotlivé zakázky a k následnému vykazování práce na nich stráveném. Generované reporty slouží managementu k získání přehledu o dostupných kapacitách a poskytuje zpětnou vazbu o přesnosti odhadů pracnosti.

Aplikace je napsána v .NET 4.0 v jazyce C# a k uložení dat se využívá databáze MySQL. Reporty jsou generovány ve formátu Microsoft Excel.

Informační systém kliniky

Na svou dobu moderní informační systém, který měl za cíl pokrýt provozní potřeby lékařské kliniky.

Informační systém se skládal z několika částí vytvořených v ASP.NET 2.0, WinForms 2.0, využíval webových služeb, AJAXu i databáze MS SQL.

Evidence zákazníků a podpora prodeje

Databázová aplikace navržená pro prodejce nádobí. Aplikace zajišťuje kompletní evidenci kontaktů na zákazníky, včetně historie vzájemné komunikace.

Aplikace je vytvořena v prostředí Microsoft Access.

KolejNET

Internetové stránky vysokoškolské koleje, které slouží jak zájemcům o kolej, tak ubytovaným. Poskytují informace o odjezdech městské hromadné dopravy, diskusní fórum, novinky i návody na připojení ke kolejnímu internetu.

Stránky běží v jazyce PHP. Stránky byly po převzetí po předchozím správci výrazně inovovány. Nyní jsou již spravovány následovníkem.

Databáze CMS/pipeline

Webová aplikace vytvořená pro společnost České Radiokomunikace a.s. Cílem aplikace je udržovat průběžně aktualizované informace o obchodních případech a formou reportingu poskytovat vedení přehled o postupu a podklady pro strategická rozhodování. Aplikace poskytuje podporu pro marketingové aktivity, například pro zvaní zákazníků na marketingové akce, vánoční dárky i newslettery.

Aplikace je napsána v jazyce PHP a data jsou uložena v databázi MySQL. Reporty jsou generovány ve formátu Microsoft Excel.

Příprava testovacích scénářů

Příprava scénářů a dat pro akceptační testy aplikace vyvíjené třetí stranou pro Fond pojištění vkladů sloužící k otestování mezních případů i k zátěžovým testům aplikace. Součástí projektu byla i oponentura dostupné dokumentace a analýza možných mezních případů.

Generátor testů je napsán v .NET 4.0.

Osobní reporty

Plně automatizovaná aplikace sloužící ke generování a rozesílání osobní výkonnostních reportů jednotlivých zaměstnanců společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. Tyto reporty jsou jedním ze základních pilířů motivačního systému společnosti.

Aplikace je napsána v .NET 4.5 v jazyce C#, data načítá z databáze MySQL a k agregaci dat využívá technologii LINQ. Reporty jsou generovány ve formátu Microsoft Excel.

Doporučení

Na Martinovi si vážím zejména jeho tvůrčího přístupu, hledání vhodného a inovativního řešení a důrazu na plnění termínů. Není "jen" programátorem, ale je současně analytikem a poradcem. I v rámci provozu a podpory aplikací je Martin vždy dostupný a jednotlivé úkoly řeší dle domluvených parametrů.

Michal Beneš, prokurista
Grant Thornton Advisory s.r.o.

Certifikace

Microsoft Certified Solutions Developer Microsoft Certified Professional Developer Microsoft Certified Technology Specialist Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Specialist

Věnuji se i dalším technologiím, například PHP.

Pro bližší informace nahlédněte do životopisu.

Zaujal jsem Vás?

Kontaktujte mne

Martin Cetkovský

E-mail: martin@cetkovsky.eu
Telefon: +420 724 923 446

Vizitka ve formátu vCard
(importovatelná do MS Outlook či Lotus Notes)

Vizitka ve formě QR kódu

QR kód obsahující vizitku s kontakty

Portrétová fotografie

Těším se na naši úspěšnou spolupráci.

Martin Cetkovský